• Åpenhetsloven

Åpenhetsloven


Megaflis har et mål om å tilby et bredt utvalg kvalitetsvarer til hjemmet, til en god pris og i flotte butikker med dyktige ansatte. Vi jobber med en rekke leverandører, som vi må forsikre oss om at følger menneskerettighetene og legger til rette for gode arbeidsforhold.

Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den krever at virksomheter gjennomfører en årlig aktsomhetsvurdering, noe vi har gjort og kommer til å fortsette å gjøre.

Ansvarlig leverandørstyring som prinsipp er noe vi har jobbet med over lang tid. Vi prioriterer langsiktige og utviklende samarbeid med våre leverandører, hvor mange av våre viktigste samarbeidspartnere har levert varer til oss i opptil 20 år. Dette mener vi at ikke bare sikrer god kvalitet og sikkerhet i våre leveranser, men også god kjennskap til virksomheten sine arbeids- og miljøforhold. I tillegg inspiserer vi fabrikker direkte før vi inngår en innkjøpskontrakt.

Et av våre gjennomførte tiltak er standard leverandørkontrakter med spesifikke krav knyttet til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Disse inkluderer henvisninger til etterlevelse av relevante lover og forskrifter, samt forpliktelse til etterlevelse av etiske retningslinjer for leverandører utgitt av Amfori BSCI. Amfori BSCI sine retningslinjer omfatter krav og prinsipper knyttet til blant annet rettferdig lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og sikkerhet, retten til organisering og mer.

Vi ble i 2022 medlem av Amfori og deres Business Social Compliance Initiative (BSCI). Gjennom et medlemskap i Amfori kan vi sikre en effektiv og pålitelig kontroll, i tillegg til at det kan ha en positiv påvirkning på våre leverandører fremover. Dette medlemskapet inkluderer også BEPI (Business Environmental Performance Initiative), som handler om å fremme miljøforbedringer i produksjonsleddene.

Vi har i flere år vært medlem av FSC®, som jobber med å sikre at skogen utnyttes på en ansvarlig måte. I tillegg til strenge krav for miljøpåvirkning, har FSC® også strenge krav til skogarbeidernes arbeidsforhold, og hvordan skogdriften påvirker lokalsamfunnet. Kravene rundt arbeidsforhold og arbeidstakerrettigheter omfatter også FSC® sertifiserte virksomheter, og omhandler temaene barnearbeid, tvangsarbeid, forskjellsbehandling og foreningsfrihet/retten til kollektiv forhandling. Les mer om FSC-sertifiseringen her.


Dersom du har spørsmål angående åpenhetsloven eller annet relatert, kan du sende en e-post til kundeservice@megaflis.no.

Les mer om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.