Fall mot sluk i våtrom

På våtrom er det viktig at vann ikke samler seg opp i hjørner og kroker. Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom vil være 1:50, minimum 0,8 m ut fra sluket. Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet. Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen.

Bruk av større fliser enn 20×20, krever god planlegging av fallet på baderomsgulvet. Bruk av større flisformater kan medføre at det må legges mosaikk rundt sluket, eller i hele dusjsonen.

Sjekk ut våre slukrister