Slik legger du Cable Kit varmekabler

Cable Kit gir gode muligheter til energieffektiv oppvarming. Termostaten som inngår i pakken har flere energisparingsprogrammer. Varmekabelen er tynn og bygger kun 4 mm. Den er smidig og lett å bøye, noe som forenkler installasjonen. Fest kabelen med tape eller limstaver. Pakken inneholder begge deler, slik at du kan velge det du foretrekker eller begge deler.
 
 
Tape eller lim?
Varmekabelen kan festes med enten tape eller smeltelim. På bildene er det brukt tape. Hvis du vil lime, følger du anvisningene ellers, men legger limfuger i stedet for taperemser. Tape gir raskere legging og enklere justering av kabelen. Laveste leggetemperatur for tape er +18 °C, ellers reduseres hefteevnen. Lim kan være et bedre alternativ på ujevne underlag. Fest kabelen med punktliming i stedet for helliming. En kombinasjon av lim og tape kan noen ganger være bedre, dersom det er nødvendig. Da fester du først kabelen med tape og fortsetter med lim på resten av området.

Slik gjør du det:

1. Kontroller at gulvet er fast, uten svikt og fritt for smuss og gammelt gulvbelegg. Gulvflaten primes deretter med Mira 4180 primer

2. Merk opp på gulvet hvordan du ønsker mattene mest praktisk skal ligge i forhold til rommets form og/eller mål. NB! Mattene/kabelen skal med fordel legges 10 cm ut fra vegg.

3. Trommeholderen gjør arbeidet enklere. Sett trommeholderen i det perforerte hullet på undersiden av pakken. Løft trommelen opp på trommeholderen og sett en tung gjenstand på lokket i pakken. Når du trekker i kabelen, snurrer trommelen.

4. Kabelen isolasjons-og motstandsmåles. Fyll ut testprotokollen eller bruk Garantera Ebeco – som er en tjeneste hvor du kan dokumentere måleverdier, lagre bilder av installasjonen og lage et digitalt garantibevis.

5. Fest en taperull på hver side av gulvet ved den første markeringen. Klipp ikke av tapen under monteringen, men dra ut mer tape etterhvert. La remsene løpe langs hele rommets lengde. Beskyttelsespapiret på oversiden skal ikke tas av.Hvis du limer: Påfør litt lim på den første markeringen.

6. Trekk ut den første kabellengden og fest med tape/lim ved markeringene.7. Slik skal kabelen legges og tapes/limes rundt gulvsluk og lignende. La det være plass til risten i sluket. Kabelen må ikke legges under fast innredning, som f.eks gulvstående toalett. Toalettet kan med fordel festes med silikon i stedet for å skrues fast.8. Fortsett leggingen lengde for lengde, til hele kabelen er lagt. Trekk nye taperemser eller sett limpunkter med ca 17 cm avstand (6 stk/m) langs hele rommets bredde. Både innenfor og utenfor de første.

9. Trykk fast tapen med hendene eller føttene slik at den fester godt. Dette er ekstra viktig på grovt underlag, f.eks betong. Bruk sko med myk såle eller gå barbent for å beskytte kabelen. Hvis du ikke støper rett etter taping, tråkker du fast tapen en gang til før støping.

10. Mål og fyll ut testprotokollen eller bruk Garantera Ebeco. Dokumenter kabel-leggingen med skisser og/eller bilder – oppbevar dette ved sentralen.

11. Gulvet støpes med egnet gulvstøp. Vær oppmerksom på at kabelen skal ligge under membransjikt i våtrom.

12. Mål kabelen igjen for å kontrollere at den ikke er blitt skadet under støpingen.

13. Legg flisene i henhold til bransjeregler. Bruk fleksibelt fliselim og fugemasse.

14. Mål og fyll ut testprotokollen eller bruk Garantera Ebeco.

MEGATIPS!

Vent 4 uker etter innstøping før varmen settes på. Øk deretter varmen gradvis. Dette for at støpen skal rekke å tørke skikkelig.

 

Se vårt utvalg av Cable Kit her: