Slik legger du Foil Kit

Gjør det enkelt å installere varme under tregulv og laminat. Optimalisert for energieffektiv oppvarming – termostaten EB-Therm 205 som inngår i pakken, har to energisparingsprogrammer; et for hjemmemiljøer og et for kontormiljøer. Varmefolien er slitesterk, driftssikker og svært tynn – kun 0,3 mm. Foil Kit kan installeres over eksisterende gulvkonstruksjoner som betong, gips- eller sponplate. Kun i tørre rom.

Fjern eksisterende plastmatte. Kontroller at gulvet er fast og fritt for smuss og gammelt gulvbelegg. Eksisterende vinyl må fjernes, da mykgjøringsmiddelet i vinylen kan ødelegge depronplatene over tid.
 
 
Planlegging:
Lag en nøyaktig skisse av gulvet, og tegn inn hvordan folielengdene skal ligge. Husk følgende når du lager skissen:

• Termostaten bør plasseres i nærheten av strømforsyningen. Plasser aldri termostaten i direkte sollys.

• Folielengdene skal plasseres kant i kant. Folien skal dekke en så stor del av flaten som mulig, men folielengdene bør ikke dras fra hverandre, da temperaturforskjellene blir merkbare.

• Folielengdene kan overlappes noe, men avstanden mellom kobberbåndene må aldri være mindre enn 5 mm.

• Det er viktig å få best dekning der du står, f.eks. foran kjøkkeninnredning.

• Planlegg slik at folien legges mot yttervegg, for å redusere kulderas.

 

Slik gjør du det:

(Figur 1-3 viser tre ulike alternativer for legging og sammenkobling av folielengden)

1. Lag plass til spiralslangen:
Fres eller hugg et spor for spiralslangen som vist i figuren. Slangen avsluttes midt under en folielengde. Lag en myk bøy for å gjøre det lettere å få gulvføleren igjennom. Skyv føleren inn i slangen, og tape igjen enden. Støvsug nøye.

2. Legg ut depronplatene kant i kant. La det være et mellomrom på 1 cm fra vegg til kanten av depronplatene.

Dekk hele gulvet med depron, også der det ikke skal legges folie, for å få en jevn byggehøyde. Fest platene med tape som vist i figuren, for å hindre at platene forskyver seg under leggingen. Skjær bort depronen over spiralslangen.

3. Rull ut folien til riktig lengde. Avslutt folien 4-5 cm fra vegg på tilkoblingssiden. Klipp vinkelrett med en saks langs en av de stiplede linjene, se figuren under. IKKE klipp i de svarte feltene. Avstanden fra den klipte kanten til det svarte mønsteret må aldri være mindre enn 3 mm. Bruk den medfølgende hvite festetapen til å tape sammen langsidene av folieremsene. Langsidene hel-teipes hele veien hvis du bruker 6 mm isolasjon.

4. Forsegle kobberbåndet med de grønne, runde tapebitene. Bare den kortsiden som ikke skal tilsluttes med kabel skal forsegles.

5. Skjær ut plass til koblingsklemmene og gjør plass til RTK-kabelen: Sett merker for koblingsklemmene på Depron-platen, se figur. Skjær bort ca. 3×6 cm i Depronplaten. Koblingsklemmene og kablene skal ligge lavere enn overkanten av Ebisol/Depronet. Viktig! Kablene må aldri utsettes for mekanisk belastning.


6. Hvis du har 3 mm Depron, må du hugge ut i underlaget. Fjern folie og Depron fra ca. 1 m av gulvet. Lag forsenkningen som vist i figur 11. Gjør også plass til RTK-kabelen i gulvet eller nedre del av veggen. Støvsug nøye. Legg Depron og folie tilbake.

7. Juster presstangen: For at pressingen av klemmene skal bli riktig, må tangen være riktig innstilt. Med sammenpresset tang skal åpningen ikke være større enn 1,3 mm. Juster ved å løsne skruen og vri på det taggete hjulet på tangen, som vist i figuren.

8. Monter koblingsklemmene: Sentrer og fest klemmen over kobberbåndet på folien. Klem klemmen fast med fingrene, som vist i figuren.

9. Press klemmen med tangen fra begge retninger i 45º over det perforerte feltet, se figur.

10. Koble sammen folielendene: Parallellkoble folielengdene som vist i figur 16. Ved legging i vinklet rom kan sammenkoblingen gjøres som vist i figur 17.

11. Kabelmontering: Koble sammen folielengdene med de medfølgende dobbeltisolerte RTK-kablene. Fjern ca. 6 mm av isolasjonen og stikk kablene inn i koblingsklemmen. Når det bare er èn kabel, brettes den avisolerte delen dobbelt, som vist i figuren. Legg merke til at kablene er dobbeltisolerte og at begge isolasjonslagene må fjernes. Klem fast kablene med presstangen, som vist i figuren.

12. Klipp biter på 50×25 mmav den svarte isolasjonstapen. Dra av beskyttelses-papiret. Sentrer en tape-bit under klemmen og en over klemmen, som vist i figuren. Tapen skal sitte minst 5 mm utenfor kanten av klemmen. Press isolasjonstapen grundig fast med fingrene. Vær oppmerksom på at klemmene ikke må strekkes eller belastes mekanisk. Tape den resterende delen av folien, ca.150 cm, med den hvite feste-tapen.

Test folien:
Test foliene og utfør beregninger i henhold til anvisningene i garantibeviset. Beregn den teoretiske resistans-verdien og mål resistansen i folien og før inn verdiene i testprotokollen. Sammenlign den teoretiske verdien med den målte verdien. Isolasjons-test foliene og før verdien inn i testprotokollen. Dokumenter anlegget med foto og skisse i henhold til anvisningene på garantibeviset.

Dekk med aldringsbestandig plastfolie, og legg overflatebelegg:
Dekk folien med aldringsbestandig plastfolie, minst 0,2 mm. Ved skjøting skal plastfolien overlappes minst 200 mm. Legg deretter umiddelbart overflatebelegget. Enkelte treslag, spesielt bøk og kanadisk lønn, har større naturlige bevegelser og er derfor mindre egnet for gulvvarme. For øvrig skal valg av gulvbelegg skje etter gulvleverandørens anvisninger.

Test og koble til anlegget:
Test folien etter legging av overflatebelegg. Før verdiene inn i testprotokollen. Koble til termostaten.

 

MEGATIPS

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes en forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

 

Finn din gulvvarme her: