Slik beiser du hus og hytte

Få en vakker og varig fasade.

Hvordan velge farge på beisen?

Fargen endres alltid med dagslyset og det er stor forskjell på en liten fargeprøve innendørs og den ferdigmalte fasaden utendørs.

Ved bruk av beis vil trestrukturen være synlig gjennom overflaten, noe som er selve poenget med beis. Det er derfor viktig å tenke på at fargen vil bli påvirket av treets farge. Prøvemal gjerne et panelbord som du flytter rundt huset og sjekk fargen både i sol og skygge før du bestemmer deg.


Så enkelt beiser du

1. Start alltid med å vaske fasaden ren for sopp, alger, pollen og trafikkstøv. Bruk original husvask, som matter overflaten på gammel maling og som gir en bedre vedheft.

2. Skyll vekk smuss og såpe og la det tørke – mal aldri på fuktig underlag. Fuktinnholdet bør maks være 16%. Mål gjerne med en fuktmåler. Hvis fasaden tidligere har vært beiset, må du skrape eller slipe vekk løs beis og grått treverk fra overflaten.

3. Impregnerer flatene der treverket ble synlig etter skrapingen og slipingen med Nordsjø tinova wood base oil. Det er den beste måten å beskytte treet mot fruktinntrengning og råte. Hvis du skal beise nytt treverk, er det viktig å impregnere utsatte deler av fasaden, for eksempel endeveden, møne og skyggefulle der solen ikke slipper til for å tørke opp.

4. Beis fasaden to ganger med Nordsjø tinova trad tixett transp. Den kan brekkes i utallige farger.