Slik monterer du BerryAlloc baderomspanel på stenderverk

BerryAlloc baderomspanel er utviklet spesielt for bad. Panelene er våtromsgodkjente og kan benyttes i våtsoner som dusj. Disse veggene er det riktig valget, både privat og profesjonelt. Panelene er beregnet for bad, offentlige dusjer og garderober, samt andre steder hvor man ønsker slitesterke vegger i moderne design. BerryAlloc baderomspanel har et unikt “klikklås” system integrert i kjernen. Dette gjør at interiørveggene er utrolig enkle å montere. De festes i låselisten med spiker eller skruer, som blir skjult ved at neste panel enkelt klikkes på plass. Man får en perfekt, usynlig skjøt. Med BerryAlloc baderomspanel får du flisevegger uten å måtte tenke på søl fra fliselim, mørtel og fugemasse.

 

NB! Videoen sier minimum 5cm klaring til taket, her skal det være 5mm.

Slik gjør du det:

(Figur 1-3 viser tre ulike alternativer for legging og sammenkobling av folielengden)

1. BerryAlloc veggpaneler er laget for innvendig bruk som kledning på stenderverk i dimensjonen av minimum 1 ½” x 2” med cc vertikal avstand på maks 600 mm og cc horisontal avstand på 800 mm eller på en eksisterende vegg av trepanel/gipsplater. For montering direkte på eksisterende betong/flisevegg skal stenderverket monteres på flasken eller lime panelene direkte på veggen. Veggplatene er diffusjonstette og fungerer som membran.

2. Hjørneprofiler, bunnprofiler, BerryAlloc Sealant (fugemasse), Wipes, BerrryAlloc skruer (30 eller 45 mm) og BerryAlloc slagkloss. Dersom det benyttes utstyr som ikke er beskrevet i BerryAlloc sin monteringsanvisning, kan garantien falle bort.

3. Montering av bunnprofilene: Se til at bunnprofilene monteres i vater i hele rommet for å unngå høydeforskjeller mellom panelene. Den beste måten å gjøre det på, er med laserutstyr. Legg fugemasse på baksiden av bunnprofilen.

4. Skru deretter bunnprofilene til veggen (hver 60 cm). Bunnprofilene skal møte hverandre fullstendig i hjørnene.

5. Montering av innerhjørne-profiler: Innerhjørne profilen består av to deler, innerdel og deksel. Innerdelen skal monteres med skruer til stenderverket.

6. Pass på at denne delen er montert helt loddrett (i lodd). Dekselet vil bli trykket på etter at installasjonen er fullført (Figur 15&16).7. Montering av første panel: Begynn å installere til høyre for en innerhjørne-profil. Det første panelet skal alltid kappes på venstre side for å sikre riktig tykkelse i innerhjørne-profilen. Mål bredden fra pinnen på innerhjørne-profilen til midten av den første vertikale stender i stenderverket. Skjær panelet i riktig bredde. Plasser panelet på tappen av bunnprofilen inntil pinnen på innerhjørne-profilen. Pass på at panelet er i vater.


8. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet (første skrue nedenfra skal også gå gjennom ryggen av bunnprofilen).

9. Montering av neste panel: Neste panel plasseres i låselisten på det første panelet og vinkles inn mot stenderverket.

10. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet (første skrue nedenfra skal også gå gjennom ryggen av bunnprofilen). Fortsett å installere paneler til siste panel på samme vegg.

11. I våtsoner, der det kan forventes vannsøl, skal det legges fugemasse mellom panelene. Legg fugemasse på toppen av fjæra langs venstre side av panelet som skal monteres.

12. Fugemassen skal være synlig langs hele skjøten når panelet er montert. Overskytende fugemasse fjernes med en plast skrape og rengjøres med Wipes som er egnet til å fjerne uherdet fugemasse.

13. Montering av siste panel på samme vegg – møte med innerhjørne-profil:
Mål bredden fra kanten av det siste installerte panelet og til pinnen på innerhjørne-profilen. Skjær panelet i riktig bredde. Hvis det forventes vannsøl (våtsone), legg fugemasse på toppen av fjæra langs venstre side av siste panel.

Pass på at panelet er i vater. Installerer det siste panelet på veggen.

Montering av første panel på neste vegg – fortsetter fra innerhjørne profilen: Mål bredden fra pinnen på innerhjørne-profilen til midten av den første vertikale stender i stenderverket. Skjær panelet i riktig bredde. Plasser panelet på tappen av bunnprofilen inntil pinnen på innerhjørne-profilen. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet (første skrue nedenfra skal også gå gjennom ryggen av bunnprofilen). Fortsett å installere paneler til siste panel på samme vegg.

14. Montering av siste panel på samme vegg – møte med ytterhjørne-profil:
Plasser ytterhjørne-profilen på hjørnestenderen (tørr). Mål avstanden fra kanten av siste installerte panel til innsiden av sporet i ytterhjørne-profilen. Fjern ytterhjørne-profilen. Skjær panelet i riktig bredde.

Legg fugemasse i sporet av ytterhjørne-profilen. Trykk ytterhjørne-profilen på høyre kant av panelet. Monter panelet sammen med den påmonterte ytterhjørne-profilen. Skru ytterhjørne-profilen til stenderverket.

Montering av første panel på neste vegg – fortsetter fra ytterhjørne-profilen:
Mål bredden fra innsiden av sporet på ytterhjørne profilen til midten av den første vertikale stender i stenderverket. Skjær panelet i riktig bredde. Plasser panelet på tappen av bunnprofilen og inn i sporet til ytterhjørne- profilen. Pass på at panelet er i vater. Skru panelet til stenderverket. Bruk skruer hver 20 cm i høyden på panelet (første skrue nedenfra skal også gå gjennom ryggen av bunnprofilen). Fortsett å installere paneler til siste panel på samme vegg

15. Sluttføring av innerhjørne-profilene: Legg fugemasse på begge sider på baksiden av dekselet på innerhjørne-profilen og trykk dekselet inn i låsesporet til innerhjørne-profilen.

16. Sluttføring av innerhjørne-profilene: Bruk hammer og BerryAlloc slagkloss for å feste dekselet. Det skal være synlig fugemasse på hver side av dekselet når det er montert. Overskytende fugemasse fjernes med en plast skrape og rengjøres med Wipes som er egnet til å fjerne uherdet fugemasse.

17. Etterfuging mellom paneler og bunnprofil: Bruk maskeringstape nederst langs alle panelene. Legg fugemasse i åpningen mellom bunnprofil og paneler slik at den er godt synlig. Bruk en fordeler i hard gummi eller myk plast for å lage en rett og fin kant mellom bunnprofil og paneler. Riv av maskeringstapen. Legg fugemasse på fingeren og trykk fugemasse inn under overgangen mellom innerhjørne-profilene og bunnprofilene.

18. Rørgjennomføringer og skruehull: Når paneler skal monteres i forbindelse med rørgjennomføringer, skal det bores hull til disse før montering av paneler. Bruk drill med borekopper med diameter 10 mm større enn selve røret. Veggbokser har en mansjett/flens som ligger rundt rørgjennomføringen. Denne mansjetten/flensen skal fuges mot panelene. Enkle rør sikres med fugemasse rundt røret.

Alle skruehull i panelene skal sikres med fugemasse før skruene føres inn. Bor et mindre hull i panelet, fyll hullet med fugemasse og før inn skruen. Rett før skruen er helt inne, legg fugemasse på baksiden av skruehodet og før skruen helt inn.

19. Lag alltid minst 5 mm klaring til taket. Taklister skjuler overgang mellom veggpanel og tak.

MEGATIPS!

Oppnå et perfekt resultat ved å kappe riktig:

• Håndsag:
Dekorsiden opp
La sagen jobbe med nedgående bevegelser

• Sirkelsag/stikksag:
Dekorsiden ned
Bruk stødig underlag ved saging

• Gjæringssag:
Dekorsiden opp


Bli inspirert her: