Gjør det vanntett med Aqua-stop sementbasert membran

Mira 4650 aquastop

Klargjøring:

Alle overflater som skal behandles med 4650 aquastop flexible skal være bæredyktig, fri for urenheter, støv, fett og skitt. Overflaten skal rengjøres omhyggelig, sprekker og hull sparkles med vannfast mørtel. Sugende overflater skal primes med  Mira 4180 primer  fortynnet med vann, innen 4650 aquastop flexible påføres.


Utførelse:

Aquastop flexible påføres i 2-3 lag. Mellom påføringene skal massen tørke. Nytt lag påføres vinkelrett på foregående lag for å oppnå en tett og jevn overflate. Påføringstemperatur: +10°C – +25°C.


Blandingsforhold:

Aquastop flexible blandes med 3,3-3,5 liter vann pr sekk à 15 kg. La massen stå i ca. 2-3 minutter etter blanding. Rør så opp på nytt og massen er klar til påføring. Åpningstiden er ca 2-3 timer.


Slik gjør du: 
 

1. Underlaget skal være sementbasert og evt. reparasjoner må være utført med vannfast/frostsikkert sementmørtel

1. Underlaget skal være sementbasert og evt. reparasjoner må være utført med vannfast/frostsikkert sementmørtel
2. Tørre og sugende underlag skal fuktes med vann eller primes med fortynnet Mira 4180 primer.

2. Tørre og sugende underlag skal fuktes med vann eller primes med fortynnet Mira 4180 primer.
3. Overgang gulv/vegg og eventuelle skjøter forsegles med membranbånd.

3. Overgang gulv/vegg og eventuelle skjøter forsegles med membranbånd.
4. Etter montering av membranbåndet, skal båndet dekkes med Aquastop flexible.

4. Etter montering av membranbåndet, skal båndet dekkes med Aquastop flexible.
 
5. Deretter påføres Aquastop flexible på hele arealet med kost eller malerrulle. Du kan med fordel også benytte deg av en 4 mm tannsparkel for og så glatte over med en rulle. Forbruket er 1,0 – 1,25 kg pr. strøk/m².

5. Deretter påføres Aquastop flexible på hele arealet med kost eller malerrulle. Du kan med fordel også benytte deg av en 4 mm tannsparkel for og så glatte over med en rulle. Forbruket er 1,0 – 1,25 kg pr. strøk/m².
 
6. Når første strøk er overflatetørr på vegg eller gangfast på gulv, påføres strøk nr.2 med samme mengde. Samlet 2,2 – 2,5 kg pr. m². (Overflatetørr, klar til neste lag: 3-5 timer)

6. Når første strøk er overflatetørr på vegg eller gangfast på gulv, påføres strøk nr.2 med samme mengde. Samlet 2,2 – 2,5 kg pr. m². (Overflatetørr, klar til neste lag: 3-5 timer)
7. I hardt belastede områder som svømmebasseng og lignende påføres et tredje strøk. Samlet minimum 3 kg pr. m².

7. I hardt belastede områder som svømmebasseng og lignende påføres et tredje strøk. Samlet minimum 3 kg pr. m².
 
8. Aquastop flexible kan benyttes som toppbelegg på arealer med lett trafikk, som gangarealer. Overflaten er belastningklar etter 3-7 døgn.

8. Aquastop flexible kan benyttes som toppbelegg på arealer med lett trafikk, som gangarealer. Overflaten er belastningklar etter 3-7 døgn.
 
9. Keramiske fliser kan monteres ca. 20-30 timer etter siste strøk.

9. Keramiske fliser kan monteres ca. 20-30 timer etter siste strøk.