Slik lages en flis

Helt siden Megaflis sin start for 25 år siden har flis stått i sentrum, og selv om vi nå har et stort og variert sortiment er det fremdeles viktig for oss å ha gode leverandører som leverer flis av høy kvalitet. For å være sikre på at våre forhandlere produserer flis av høy kvalitet og i gode arbeidsforhold så tar vi oss titt og ofte en tur innom våre leverandører for å se hvordan flisene vi selger blir produsert. 

Denne gangen var vår fotograf med på fabrikkbesøk og fikk tatt bilder av prosessen, så du også kan få et innblikk i hvordan en flis produseres fra start til slutt. 

Mottak og oppbevaring av råvarer

Under disse takene blir hvit leire og sand levert og oppbevart frem til det skal brukes i produksjonen av flis. 

Bearbeiding av råvarene

For å få en helt finkornet sand slynges sand og leire rundt i store siloer, som spanjolene kaller atomizadores, sammen med aluminiumskuler og varm damp. Når denne massen senere presses blir resultatet en finkornet blanding av sand og leire som danner grunnlaget for neste skritt i produksjonen.

Flisen blir til

Når råvarene er ferdig bearbeidet og klar til produksjon blir den finkornete, myke sanden presset i en flisepresse, før den påføres en form for primer. Deretter påføres farge, design/mønster og glasur med en INKJET-maskin.

Brenning av flisene

Nå blir flisene kontrollert og målt opp mot en flis fra den første godkjente produksjonen, før de blir transportert i vogner til ovnene for brenning. Vognene blir fraktet av røde palletrucker som blir styrt fra et kontrollrom. 

Når flisene skal brennes brukes moderne rulleovner som sikrer jevn temperatur til alle flisene. Deretter foregår en automatisert klassifisering av flisene før de til slutt emballeres og legges på paller.

Se et utvalg av våre fliser