Om Megaflis

Megaflis ble etablert i 1997 i den hensikt å tilby et bredt utvalg kvalitetsvarer, billigst mulig, i flotte butikker med kyndig personell.


Målet var å kjøpe inn mest mulig varer direkte fra produsent, det vil si at vi ønsket å kutte alle fordyrende mellomledd. Vi ønsket også å kjøre fulle biler eller containere direkte fra våre produsenter til vårt hovedlager. På denne måten kunne vi redusere kostnadene radikalt for deretter å selge kvalitetsvarene svært billig til alle våre gode kunder.


Disse hovedtrekkene i driften har vi hele tiden holdt fast ved og er noen av våre suksesskriterier som alle våre kunder i dag nyter godt av.