Grohe garanti
Money back

100% fornøydgaranti

GROHES “Tilfredshet eller pengene tilbake” kampanje dekker ALLE synlige GROHE Produkter – GROHE armaturer, dusjer og veggmonterte termostater.

Med tilfredshetsgarantien får du:

• 30 dagers tilfredshetsgaranti eller pengene tilbake!

• Mulighet for å prøve GROHE produkter i ditt eget baderom.

• Fri returnering av produktet til GROHE, hvis du, mot formodning, ikke er tilfreds med det.

Nedenforstående betingelser skal være oppfylt for å kunne returnere produktet.

 

Betingelser

1. Produktet skal være komplett dvs. alle elementer skal returneres. (Hånddusj, slanger etc.)

2. Produktet skal være inntakt.

3. Produktet skal fremsendes til GROHE;
GROHE A/S
Engebrets Vei 3
0275 OSLO

4. Kvittering/ faktura skal vedlegges produktet.

5. GROHE dekker portokostnader opptil 60 NOK.

6. Kjøpet skal være foretatt i tidsperioden 01.01.14 t.o.m den 31.12.16.

7. Produktet skal være returneret innen 30 dager etter den kjøpsdato, som fremgår av kvittering/ faktura.

8. Kun et produkt per forbruker kan returneres med pengene tilbake.

9. Bank- og kontooplysninger må oppgis til overføring av returbeløp.

10. Argument for hvorfor produktet returneres.

11. Kampanjen er avgrenset til kun å gjelde Norge. Produktet skal altså være kjøpt i Norge.

12. Kampanjen har ingen betydning i forhold til kundenes rettigheter i henhold til Kjøpsloven.


GROHE Produsentgaranti 2-års pluss

Produkter fra GROHE er designet for å være både estetisk flotte, innovative og av en kvalitet som holder. Når du kjøper et GROHE-produkt, investerer du i kvalitet, teknologi og design med en miljøvennlig produksjon.

GROHE gir garanti til forbrukeren i henhold til vilkår og betingelser under GROHE merket. Garantien gjelder i 2 år pluss.

Oversikt over produkter med 2 års garanti
Garantibetingelser
Registrer ditt produkt for å forlenge garantiperioden

GROHEs 5-års lange Produsentgaranti

Generelle garantivilkår

Produkter med fabrikasjonsfeil blir reparert eller skiftes ut i løpet av en periode på 2 år fra leveringsdatoen, og hvis leveringsdatoen ikke kan fastsettes skal tiden regnes fra tidspunktet for installasjon. Grohe AS står for materialer og reparasjonskostnader.

Hvis en fabrikasjonsfeil forekommer innonfor år 3-5 fra leveringsdatoen/ installasjonsdatoen, ersatter Grohe AS kjøperen med de nødvendige reservedeler uten kostnad. Arbeidskostnader står dog kjøperen selv for.

Garantivilkår

1. Garantien gjelder ikke dersom produktet er blitt feilaktig installert eller hvis skaden skyldes forurensninger i vannet.

2. Alle produkter skal installeres og oppbevares i et frostfritt rom.. Garantien omfatter således ikke frostskadede produkter.

3. Garantien gjelder ikke om produktene brukes feil eller blir vedlikeholdt på feilaktig måte.

4. Garantien er ikke tiltenkt batterier til de elektroniske produktene.

5.Grohe AS skal godkjenne eventuelle garantireparasjoner innen de utføres av kunden.

6. Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner som medfølger produktet skal følges.

Garantibetingelser for 5-årsgaranti

GROHE utvidede Produsentgaranti


Produkter fra GROHE er designet for å være både estetisk flotte, innovative og av en kvalitet som holder. Når du kjøper et GROHE-produkt, investerer du i kvalitet, teknologi og design med en miljøvennlig produksjon.

GROHE gir garanti til forbrukeren i henhold til vilkår og betingelser under GROHE merket. Garantien gjelder i 2 år pluss.

Garantibetingelser
10_ars_udvidet_garanti_NO.pdf