NBS HELÅRSKUM 583 750 ML

EAN5701159763505
Varekode003276

PU-skum som kan brukes hele året!

99

Nettlager - På lager

9 stk på lager

Klikk & Hent

Finnes i 20 butikker
NBS HELÅRSKUM 583 750 ML
p003276
v003276

HMS KLASSIFISERINGER

https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS02.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS07.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS08.svg

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229) Irriterer huden. (H315) Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351) Kan skade barn som ammes. (H362) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373) Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. (H413)

Detaljer

PU-skum som kan brukes hele året!

NBS PU Helårsskum 583 til NBS Pistol er spesielt utviklet til presisjonsarbeider, ved temperaturer ned til -15 °C. Ved hjelp av pistolen opnås en kontrollert ekspansjon, som gjør det lettere å påføre den rette mengden. Produktet anvendes ved montering av dører og vinduer, til isolering og lyddemping, mellom betongelementer mm.

Skummet hefter på de fleste byggematerialer, ikke teflon, silikon og lignende limavvisende flater. Vær opmerksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dekkes/overmales.

Inneholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.

Leverandørens varenummer7635
Vekt pr. stk / m2 (i kg)0.9
Volum0.961 (dm3 per salgsforpakning)
Antall pr. pall672
Sikkerhetsdatablad (HMS)

HMS KLASSIFISERINGER

https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS02.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS07.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS08.svg

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229) Irriterer huden. (H315) Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351) Kan skade barn som ammes. (H362) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373) Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. (H413)

Spørsmålet og svaret vil bli vist her etter at det er besvart.
Ingen spørsmål enda. Bli den første til å stille et spørsmål til dette produktet.

Anbefalt til deg

SISTE SJANSE! Åpningsfesten avsluttes i helgen! Handle til festpriser før det er for sent her!