PU SKUM BUDGET

EAN5701159760207
Varekode003281

PU-skum, budsjett modell, for montering av dører og vinduer, tetting og isolering.

59

Nettlager - På lager

7 stk på lager

Klikk & Hent

Finnes i 23 butikker
PU SKUM BUDGET
p003281
v003281

HMS KLASSIFISERINGER

https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS02.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS07.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS08.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS09.svg

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229) Farlig ved svelging eller innånding. (H302 + H332) Irriterer huden. (H315) Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351) Kan skade barn som ammes. (H362) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373) Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

Detaljer

PU-skum, budsjett modell, for montering av dører og vinduer, tetting og isolering.

Benyttes ved montering av dører og vinduer, samt tetting, isolering og utfylling. Hefter på de fleste byggematerialer. Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C.Bruksanvisning: Flatene skal være rene og fri for fett. PU-skum herdet ved hjelp av fukt, og flatene skal derfor alltid fuktes før påføring. Ved tørre fuger bør det benyttes vannforstøver direkte på skummet. Kan påføres fra +10 °C til 30 °C, anbefalt ved 20 °C. Skummet er vanskelig å fjerne, benytt derfor beskyttelseshansker, -briller, arbeidstøy og beskyttelse ved påføring. Fest ventilgrepet og rist boksen 10-15 ganger før bruk. Boksen skal brukes med ventilen pekende nedover. Sprut først i en pappeske eller lignende. Fugen skal fylles ca. 30%, siden skummet ekspanderer ytterligere. Hvis ikke boksen brukes opp med en gang kan ventilen bli sittende. Ved senere bruk klippes litt av røret av.OBS! Det kan ikke garanteres at boksen kan benyttes igjen ved en senere anledning. Hvis det kommer luft inn, herder skummet i ventilen. Boksens innhold gir opptil 25 liter skum eller 25-30 meter fuge (20x30mm). Skummet er klebefritt etter ca. 10 minutter og skjærbart etter 20-60 minutter, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Overflødig skum fjernes umiddelbart med PU Renseveske 599. Herdet PU-skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912. Herdet PU-skum skal beskyttes mot sollys. Det henvises for øvrig til Produkt Informasjonsblad. Holdbarhet: 12 mnd. i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring. Boksen skal oppbevares stående. Se produksjonsdato på boksen.

Leverandørens varenummer7602
Vekt pr. stk / m2 (i kg)0.6
Volum0.78 (dm3 per salgsforpakning)
Antall pr. pall672
Sikkerhetsdatablad (HMS)

HMS KLASSIFISERINGER

https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS02.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS07.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS08.svg
https://cdn.ecoonline.com/ui/pictograms/GHS09.svg

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229) Farlig ved svelging eller innånding. (H302 + H332) Irriterer huden. (H315) Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334) Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351) Kan skade barn som ammes. (H362) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373) Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

Ingen spørsmål enda. Bli den første til å stille et spørsmål til dette produktet.

Anbefalt til deg