Tetting av plateskjøter

Før man begynner med tetting av plateskjøtene, er det viktig at underlaget er rengjort og støvfritt. Smøremembranen som skal benyttes krever en  arbeidstemperatur på 10-25 grader.

Ved bruk av fiberfilt:

1) Påfør smøremembran i plateskjøtene, og sørg for å dekke ca 10 cm ut på hver plate. Her må det smøres på godt med membran før man legger fiberfilt. Husk å fjerne eventuelle luftlommer! (Se bilde 1)
2) Legg fiberfilt langs plateskjøtene mens smøremembranen fremdeles er våt (Se bilde 2).
Påfør et nytt lag smøremembran over dette. Husk å fjerne eventuelle luftlommer! (Se bilde 3).
Ved bruk av butylremse (selvklebende membranbånd):

1) Dersom det benyttes butylremse (selvklebende membranbånd) og ikke fiberfilt, skal denne påføres rett på plateskjøtene uten smøremembran under. Den selvklebende siden med lim skal festes langs plateskjøtene, slik at den dekker selve skjøten og begge sider av plateskjøten.

2) Påfør deretter smøremembran over butylremsen og et par cm over overgangen. Husk å fjerne eventuelle luftlommer!

Se neste steg her:

Se vår brosjyre for montering og inspirasjon

Se et utvalg av våre produkter fra Vetpro