Tetting av rørgjennomføringer

Det er viktig at rørets dimensjoner er innenfor mansjettens fra-til mål. Rør og gjennomføringer teipes, før smøremembranen påføres. Teipen fjernes før man monterer mansjetten (se bilde 1). Dette anbefales for at gummidelen på mansjetten ikke får membran på seg, og mister sin fleksibilitet.

Ved bruk av rørmansjett:

1) Påfør smøremembran på et område som er litt større enn størrelsen på mansjetten. Det er viktig at det smøres godt med membran før man trer på mansjetten (se bilde 1). Vær nøye med påføringen, slik at rørstussene ikke blir tilgriset (husk teip!).
2) Tre deretter mansjetten over røret mens smøremembranen fremdeles er våt, og sørg for at den festes godt til smøremembranen. Husk å fjerne eventuelle luftlommer!
(Se bilde 2)
3) Påfør deretter et nytt lag med smøremembran. Når laget har tørket, påføres det siste laget med smøremembran (se bilde 3).

Se neste steg her:

Se vår brosjyre for montering og inspirasjon

Se et utvalg av våre produkter fra Vetpro