Unngå frostskader i rør og takrenner

Unngå frostskader i rør og takrenner

Hvert år opplever tusenvis av nordmenn omfattende vannskader som følger av frostsprengte rør. Når vann fryser utvides massen til ca. 9-10% av opprinnelig volum. Dette fører da til utvidet trykk i rør og vannledninger, og kan til slutt medføre frostsprengning og vannlekkasje. Heldigvis kan dette lett unngås ved å benytte en selvregulerende varmekabel.


Ebeco Frostvakt

Ebeco Frostvakt varmekabel forebygger enkelt skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Frostvakt er typegodkjent for drikkevann i henhold til KIWA (godkjenning 1289).

Frostvakt har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel. Den kobles enkelt til et jordet vegguttak via jordfeilbryter. Du kan bruke Frostvakt 25 til takrenner og nedfallsrør for å smelte snø og hindre isdannelse, men også til andre områder der kulde og frost er et problem. Frostvakt 10 kan benyttes til mindre rør, og har dermed en lavere effekt.
“Husk å bruke frostvakt control for å unngå å varme rørene på varme dager!”
-Chris Robin, MegaFlis Åsane

Intelligent varmekabel


Fordi varmekabelen er selvregulerende kan den ikke overopphetes. Selv ikke om den legges på kryss for perfekt tilpasning til rennen. Den gir maksimal effekt bare der det trengs, altså i is og snø. På de delene av anlegget der snøen smelter og varmen ikke lenger trengs, regulerer kabelen ned effekten med opptil 50 %, noe som gjør den til en økonomisk frostbeskyttelse. Den er parallellresistiv, som betyr at den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledere støpt i et halvledermaterial som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Selv om det er plussgrader ute og man ikke trenger frostbeskyttelseseffekten, vil varmekabelen likevel være slått på. For å slå den helt av må du dra ut støpselet eller bruke Frostvakt Control som slår av effekten ved plussgrader.

Frostbeskyttelse i takrenne og nedfallsrør

Frostvakt 25 er utmerket å bruke i midlertidige installasjoner i takrenner og nedfallsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip R og kobler den til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Enkelt å fjerne igjen når vinteren er over. Ved fast legging skal det brukes boks med strekkavlastning, og installasjonen skal gjøres i tråd med gjeldende elinstallasjonsforskrifter.

Frostbeskyttelse av rør

Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø75 mm eller større. Et rør med Ø110 mm og 20 mm isolering tåler –30 °C når det beskyttes med  Frostvakt 25. Mindre rør frostbeskyttes med Frostvakt 10, som gir lavere effekt.

Frostvakt og tilbehør finner du her: